Stichting Bedrijventerrein De Beemd

info@bedrijventerreindebeemd.nl

Stichting Bedrijventerrein De Beemd

Begin 2000 heeft de gemeente Rheden de verdere uitgifte van het bedrijventerrein de Beemd gelegen aan het Velperbroek-circuit te Velp ter hand genomen. Vanaf 2001 werd iedere koper van een perceel grond van rechtswege automatisch aangesloten bij de stichting. Op basis van deze aansluiting neemt de koper/eigenaar deel aan de Vergadering van Gebruikers van de stichting. Deze verplichte aansluiting wordt, door middel van een kettingbeding opgenomen in de notariële akte van levering, overgedragen aan een volgende eigenaar van het perceel c.q. het daarop gevestigde opstal. Huurders van opstallen kunnen zich vrijwillig bij de Stichting Bedrijventerrein De Beemd aanmelden en zo deelnemen aan de Vergadering van Gebruikers.

De stichting heeft ten doel
• Het bevorderen van een ongestoord gebruik van de eigendommen op de Beemd.
• Het in stand houden van het hoogwaardige karakter van het terrein.

Deze doelen tracht de stichting te bereiken door zo goed mogelijk de belangen van eigenaren en gebruikers te behartigen. Bijvoorbeeld door externe contacten naar overheden te verzorgen en daar voor gezamenlijke rekeningen zaken te regelen. De bedoeling is een mooi en bruikbaar terrein te realiseren en te handhaven, om op deze wijze de representativiteit en de waardevastheid van de investeringen te waarborgen.