Stichting Bedrijventerrein De Beemd

info@bedrijventerreindebeemd.nl

TCKI

Nederlands onderzoeksinstituut voor bouwmaterialen, keramiek en klei

TCKI is al meer dan 65 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen. Tevens is expertise aanwezig met betrekking tot de daarbij behorende productietechnieken en -processen. TCKI heeft uiterst gekwalificeerde medewerkers werkzaam in de afdelingen: Meetgroep, Tekenkamer, Laboratorium en Adviesgroep.

Meetgroep
De meetgroep bestaat uit meettechnici en adviseurs. Met hun geavanceerde meetinstrumenten leggen zij procesomstandigheden vast. Op basis van deze informatie kunt u maatregelen treffen, die leiden tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Denkt u hierbij niet alleen aan kwantiteits- en kwaliteitsaspecten, maar ook aan het terugdringen van energiekosten, emissiemetingen, arbostof- , geluid- en andere milieu gerelateerde metingen.

Laboratorium
In ons moderne laboratorium voeren we gespecialiseerde analyses uit op silicaat grondstoffen, waaronder klei en zand, maar ook op vele toeslagstoffen en secundaire grondstoffen. Naast de keramische industrie, vragen regelmatig andere sectoren om `analyses op maat`. Tevens testen we veel bouwmaterialen op fysische en chemische eigenschappen.

Adviesgroep
Na het meten en analyseren leveren onze adviseurs en senior adviseurs een bondig en praktisch advies De kennisgebieden in de bouwkeramische industrie zijn: techniek, technologie, energie, (silicaat)grondstoffen, kwaliteitsystemen, geluid, milieu productuitloging en arbeidsomstandigheden.

Tekenkamer
Bouwkundige en werktuigbouwkundige medewerkers verzorgen het tekenwerk in samenhang met diverse projecten, die door adviseurs worden begeleid. Daarnaast verstrekken we bouwkundige adviezen over het aanbrengen van dilataties in metsel- en lijmwerk met verschillende soorten met verschillende soorten baksteen en betonsteen. Daarnaast verzorgen we uitbreidings- en noodplannen.

www.tcki.nl