Stichting Bedrijventerrein De Beemd

info@bedrijventerreindebeemd.nl

KNB

Brancheorganisatie voor de keramische industrie

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie. De sector omvat zowel nationale als internationale, soms beursgenoteerde ondernemingen, die in een industrieel proces de grondstof klei omzetten in een keramisch product, veelal bedoeld voor toepassing in de bouw.

De bij KNB aangesloten fabrikanten produceren metselbaksteen, straatbaksteen, (poreuze) binnenmuursteen, keramisch dakpannen, keramische wand- en vloertegels, gresbuizen, keramische raamdorpels en sieraardewerk.

Voor de productie van al deze keramische producten wordt gebruik gemaakt van klei als natuurlijke grondstof, al of niet gemengd met andere grondstoffen al naar gelang de gewenste prestaties van het eindproduct.

Keramische producten zijn duurzaam, vormvast en onderhoudsvrij. Het zijn veilige en klimaatvriendelijke producten die in ons dagelijks leven een belangrijke rol spelen.

Kerntaken van KNB zijn:
• het behartigen van de collectieve belangen (nationaal en internationaal) van de gehele bouwkeramische industrie op het gebied van: energie, milieu en grondstoffen, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden, technische voorschriften en normeringen;
• kennisontwikkeling en –overdracht naar de beroepspraktijk, van zowel ontwerpers als verwerkers;
• het verzorgen van branche-opleidingen voor de keramische industrie;
• de uitgave van het architectuurmagazine BAKSTEEN en het vakblad Contour Straatbaksteen;
• en KNB is partij bij de CAO-onderhandelingen voor de baksteenindustrie.

KNB is gevestigd in het Keramisch Huis, Florijnweg 6, 6883 JP Velp (Gld).

Voor meer informatie, ga naar www.knb-keramiek.nl